Kalendarium

Pågår just nu
-

Unionsråd 2017 och extra båtriksdag

Unionsråd 2017 hålls på Djurönäset utanför Stockholm 18-19 november.

BAS-K Grundutbildning

Anmäl dig här https://goo.gl/forms/QfiialGjHW4sPWH22.

-

Båtriksdag 2018

2018 års båtriksdag äger rum i Göteborg 6-8 april. Välkomna alla båtförbund!

-

Båtriksdag 2019

2019 års båtriksdag äger rum i Linköping. Välkomna alla båtförbund!