Yttrande över rapport från Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Post- och telestyrelsen om fördelning av myndighetsuppgifter inom sjöfartens radiokommunikation (N2013/4490/MRT)

Beskrivning

Yttrande över rapport från Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Post- och telestyrelsen om fördelning av myndighetsuppgifter inom sjöfartens radiokommunikation (N2013/4490/MRT)

Revisioner

Filnamn Datum Uppladdat av Beskrivning
Yttrande över rapport inom sjöfartens radiokommunikation 2015 från Svenska Båtunionen.pdf 2016-02-10 13:49:15 peter

Yttrande över rapport från Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Post- och telestyrelsen om fördelning av myndighetsuppgifter inom sjöfartens radiokommunikation (N2013/4490/MRT)

Detaljer

Dec 14, 2017
Kategorier:
Etiketter: