Båtsäkerhetskontroll -folder

Beskrivning

Tryggare ombord med en besiktigad båt-För att öka säkerhetsstandarden på våra båtar driver Svenska Båtunionen (SBU) ”båtsäkerhetskontroll”. SBU har i samråd med bland andra Sjöfartsverket och båtförsäkringsbolaget Svenska Sjö utformat utbildnings och besiktningsregler som ger behörighet för båtsäkerhetsombud, som efter utbildning och uppföljningar enligt regelverket, att utföra säkerhetskontroll.

Revisioner

Filnamn Datum Uppladdat av Beskrivning
batsakerhetskontroll_folder.pdf 2017-05-04 12:05:15 lisa Tryggare ombord med en besiktigad båt-För att öka säkerhetsstandarden på våra båtar driver Svenska Båtunionen (SBU) ”båtsäkerhetskontroll”. SBU har i samråd med bland andra Sjöfartsverket och båtförsäkringsbolaget Svenska Sjö utformat utbildnings och besiktningsregler som ger behörighet för båtsäkerhetsombud, som efter utbildning och uppföljningar enligt regelverket, att utföra säkerhetskontroll.

Detaljer

Dec 14, 2017
Etiketter: