Båtsäkerhetskontroll-avtal båtsäkerhetsombud

Avtal mellan Svenska Båtunionen och nedanstående båtsäkerhetssombud angående överenskommelse om förutsättningar till utförande av båtsäkerhetskontroll

batsaxxkerhetskontroll-avtal-ombud.pdf

Detaljer

Uppdaterad:
Dec 14, 2017