Aktuellt

Om medlemsmöten i båtförbund och båtklubbar med anledning av risken för Coronoasmittan

Många båtklubbar och båtförbund håller normalt årsmöte eller medlemsmöte denna tid på året. Regeringen har gått ut med ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare. Det är under rådande omständigheter rimligt att...

Fördjupad information om styrelsens ansvarsfrihet vid framskjutet årsmöte

Generell information om styrelsens ansvarsfrihet i händelse av framskjutet årsmöte på grund av risk för Coronasmitta.

Båtriksdagen i Karlstad 2020 04 04-05 ställs in

Svenska Båtunionens styrelse har i dag beslutat att ställa in Båtriksdagen utifrån den risk vi i nuläget befinner oss i gällande Coronavirusets framfart.

Skadad akterspegel, motorn stulen

Äntligen kan stöldligorna stoppas

Svenska Båtunionen (SBU) ser positivt på utredningen om ett stopp för utförsel av stöldgods från Sverige. Om förslagen genomförs kan de äntligen sätta punkt för den ökande stöldvågen av båtmotorer.

Svenska Båtunionens monter Båt,mässan 2020

Vinnarna i Sjösäkerhetskommitténs tävling på Båtmässan lottade

Nu är vinnarna i Svenska Båtunionens Sjösäkerhetskommittés tävling Finn Fem Fel om hamnsäkerhet utsedda. Varje dag, under fredag, lördag och söndagen kunde alla som ville delta i Svenska Båtunionens monter på Båtmässan i Göteborg.

Funktionärer hjälpte till under Stora Båtklubbsdagen

Stora Båtklubbsdagen Ost, 7 mars 2020

Mer än 150 båtklubbsfunktionärer deltog i Svenska Båtunionens stora inspirations och kompetensutvecklingsdag på Allt för sjön den 7 mars.

Christer Eriksson och Mikael Damberg talade om båtmotorstölder.

Svenska Båtunionen i möte med Mikael Damberg om båtmotorstölderna

Svenska Båtunionens ordförande Christer Eriksson har träffat inrikesminister Mikael Damberg för att ta upp de omfattande problemen med båtmotorstölder. Efter mötet är Christer Eriksson försiktigt optimistisk. Inrikesminister Mikael Damberg...

Svenska Båtunionen reagerar: Lagstiftningen för stöld och smuggling bör skärpas!

SBU:s ordförande Christer Eriksson uppmärksammade i helgen frågan gällande stöldsmuggling av båtmotorer i en debattartikel som publicerades på Aftonbladet.se. Fortsatt diskussion kring ämnet ska ske i juni.

Sök anslag till båtklubbens verksamheter

2017 beslöt Båtriksdagen  att 5,2 miljoner kronor skulle avsättas för att ge båtklubbar anslutna till Svenska Båtunionens regionala förbund möjlighet att söka bidrag för verksamheter med syfte att att främja båtliv.

Svenska Båtunionen tycker:

Unionsstyrelsen har tagit fram ett manifest som ska ligga till grund för våra viktiga ståndpunkter och hur vi driver vårt påverkansarbete inom Svenska Båtunionen. Manifestet berättar vad vi tycker inom områdena: Sjösäkerhet, miljö,...

Påminnelse om Svenska Sjö båtklubbsförsäkring

Ni äger Svenska Sjö och Svenska Sjö försäkrar er verksamhet. Premien betalas genom ert medlemskap i SBU. Vi vet att många klubbar inte har koll på detta och betalar premier till andra bolag i onödan. Vi vet också att många klubbar inte har...

Bekymmersam utveckling för det ideella båtlivet- arrendekostnaderna höjs nu kraftigt i ännu en kommun i landet.

Stockholms Stad dubblerar nu arrendekostnaderna för många av huvudstadens båtklubbar. Det innebär en mycket kraftig ökning från 1 januari 2018...

Nya dataskyddslagen – så påverkar den båtklubbarna

GDPR, General Data Protection Regulation, är en EU-förordning som träder i kraft 25 maj 2018. Förordningen ersätter bl. a. personuppgiftslagen, PUL, som upphör i och med införandet av GDPR. Många som behandlar personuppgifter söker nu svar...

Beställ en livboj till klubben – gratis

Via Trygg-Hansa kan båtklubbar beställa en livboj. Själva bojen kostar ingenting för klubben, det enda som kostar är frakten.

Du vet väl att Svenska Båtunionen finns i sociala medier?

Har du något du vill berätta? Vill du ha ständiga uppdateringar och delta i diskussioner kring båtliv och båtklubbsfrågor? Om du vill vara del i båtlivsdebatten och alltid få de nyaste...

Gränsöverskridande program ger 75% finansiering på servicehöjande åtgärder i befintliga gästhamnar

EU:s finansieringsprogram Central Baltic är ett av många EU-program för regional utveckling över gränserna...