Utbildningar

En SBU-ansluten båtklubb har tillgång till en rad olika utbildningar hos oss som kan utveckla och förenkla båtklubbsarbetet. Nedan följer en lista på de utbildningar som erbjuds idag.

 

BAS-utbildning

Utbildning inom BAS-K sker, i huvudsak, regionalt. Kontakta din närmaste BAS-coach för närmare information. Utbildningarna annonseras även i kalendern.

De BAS-coacher som nu är aktuella finner du här.

Miljöutbildning för båtklubbar
Intresserad av miljö, båtliv och förändring? 
I samspel med projektet Ren båtbotten utan gift erbjuder nu Svenska Båtunionen utbildningar i båtmiljö via våra  miljöcoacher som kan komma ut till båtklubbar och förbund och utbilda båtklubbarnas medlemmar i båtmiljöfrågor. Vi erbjuder utbildningar lämpliga för en klubbkväll eller temadag för medlemmar eller styrelsen kring bottenfärger eller systematiskt miljöarbete.

Båtmiljöcoacherna är Svenska Båtunionens ansikten utåt mot klubbar, förbund, organisationer och myndigheter i båtmiljöfrågor. Uppdraget för Svenska Båtunionen är inte avlönat, men belönat. Båtmiljöcoacher får gå på intressanta utbildningar och konferenser, delta i möten med andra organisationer och myndigheter och vara med och påverka båtmiljöfrågan på riktigt.
För att få veta mer om eller boka en miljöutbildning kontakta SBU kansli.

Miljökonferens
Miljökonferensen äger rum under första kvartalet varje år och är en konferens som vänder sig till miljöombuden i förbunden och till våra nya miljöcoacher. Innehållet för varje konferens är en spännande blandning av föredrag och diskussioner. Innehållet för detta bestäms närmare när datum är bestämt.

2019 års miljökonferens äger rum i Göteborg i februari

 

Stora Båtklubbsdagen
Svenska Båtunionen anordnar varje år “Stora Båtklubbsdagen” på flera orter. Under dagen anordnas föreläsningar och diskussioner som behandlar viktiga ämnen i båtklubbsarbetet runt om i landet på teman som båtmiljö, juridik och sjösäkerhet.

Detta är ett tillfälle för utbildning, information och möjligheter för båtklubbar, styrelse, kansli och båtförbund att träffas och nätverka med varandra.

Årets Stora Båtklubbsdagar sker i februari i Göteborg och i mars i Stockholm.