Utbildningar

En SBU-ansluten båtklubb har tillgång till en rad olika utbildningar hos oss som kan utveckla och förenkla båtklubbsarbetet. Nedan följer en lista på de utbildningar som erbjuds idag.

 

BAS-utbildning

Utbildning inom BAS-K sker, i huvudsak, regionalt. Kontakta din närmaste BAS-coach för närmare information. Utbildningarna annonseras även i kalendern.

De BAS-coacher som nu är aktuella finner du här.

Miljöcoachutbildning
Intresserad av miljö, båtliv och förändring? Utbilda dig till Miljöcoach!
I samspel med projektet Ren båtbotten utan gift (LÄNK till vår sida om ren botten utan gift) satsar nu Svenska Båtunionen på att utbilda miljöcoacher som ska kunna åka ut till båtklubbar och förbund och utbilda båtklubbarnas medlemmar i båtmiljöfrågor.

Båtmiljöcoacherna kommer att bli av Svenska Båtunionens ansikten utåt mot klubbar, förbund, organisationer och myndigheter i båtmiljöfrågor. Uppdraget för Svenska Båtunionen kommer inte att vara avlönat, men belönat. Båtmiljöcoacher kommer få gå på intressanta utbildningar och konferenser, delta i möten med andra organisationer och myndigheter och vara med och påverka båtmiljöfrågan på riktigt.
Information och intresseanmälan

 

Miljökonferens
Miljökonferensen äger rum under första kvartalet varje år och är en konferens som vänder sig till miljöombuden i förbunden och till våra nya miljöcoacher. Innehållet för varje konferens är en spännande blandning av föredrag och diskussioner. Innehållet för detta bestäms närmare när datum är bestämt.

2017 års miljökonferens ägde rum i mars

 

Stora Båtklubbsdagen
Svenska Båtunionen anordnar varje år “Stora Båtklubbsdagen” på flera orter. Under dagen anordnas föreläsningar och diskussioner som behandlar viktiga ämnen i båtklubbsarbetet runt om i landet på teman som båtmiljö, juridik och sjösäkerhet.

Detta är ett tillfälle för utbildning, information och möjligheter för båtklubbar, styrelse, kansli och båtförbund att träffas och nätverka med varandra.

Årets Stora Båtklubbsdagar skedde i februari i Göteborg och i mars i Stockholm.

 

Utbildning i Sociala Medier för båtklubben
Missade du genomgången av hur du förbättrar din medlemskommunikation inom klubben genom att använda nya medier under Stora Båtklubbsdagen 2017? Hör av dig till lisa@batunionen.com om du är intresserad av att lära dig mer om detta. Kurser kommer att tillsättas när minst 20 personer anmält sig.