Support för BAS

Glömt lösenord?

Har du glömt lösenordet kan du hämta ett nytt i inloggningssidan, bas.batunionen.se. Får du inget mail med nytt lösenord? Glöm inte titta i skräpposten, automatgenererade mail sorteras tyvärr ofta som skräppost. Du måste också använda den e-postadress som finns registrerad i BAS för att få nytt lösenord.
Användarkonton hanteras av klubbens administratör. Det vill säga om du behöver skaffa ett användarkonto eller får problem med användandet är det klubbens administratör du skall vända dig till.

Är du båtklubbsfunktionär och behöver hjälp med funktioner i BAS använder du supportlänken i BAS. Support hittar du under menyvalet ?Hjälp?. Om problemet är att du inte kommer in i BAS kan du även skicka mail till bas-support@batunionen.com.
I dagsläget erbjuds inte någon direkt-support via telefon för BAS, utan lösningen på ditt problem kan ta ta något dygn.

Byte av ansvarig administratör
I och med att BAS är helt webbaserat är det enkelt att lämna över mellan personer. Det enda som krävs är att den nya funktionären/ansvarige får ett användarkonto i BAS med rätt behörighet samt en introduktion i hur BAS fungerar.

Avregistrering av medlemskap
Vill man av någon anledning avregistrera sig från sitt eller någon annans medlemskap, till exempel vid en avliden anhörig, ska man först och främst höra av sig till sin båtklubb. Båtklubben i sig kommer sedan hjälpa dig med det eventuella administrativa arbete som krävs för avregistrering.

Beskrivning av BAS-K Administrationssystem
Kontaktlista för BAS-coacher

Hur du årsrapporterar medlemsantal
Årsrapporten innebär att man rapporterar medlemsantalen i olika kategorier i båtunionens administrationssystem BAS-M. Medlemsantalen används främst av de regionala båtförbunden för beräkning av medlemsavgift, röstetal vid förbundets båtdag mm.

På youtube finns en film som instruerar om hur rapporteringen går till.
PDF- Handledning med bild och text

Du kan även läsa instruktion i BAS manual som finns under hjälp-knappen när du är inloggad i BAS.