Egenkontroll för båtklubbar

Under 2016 reviderades Svenska Båtunionens ”Hamnboken”.  I och med detta togs en ny reviderad ”Egenkontroll Båtklubb” fram som innehåller checklistor och kopieringsunderlag för båtklubbens egenkontrollarbete med avseende på säkerhet och miljö.

Ifyllt dokument underlättar vid tillsynsärende från kommun och Transportstyrelsen.

Egenkontrollen är nedladdningsbar här.