Båtklubbslån Swedbank

Som ideell förening får man inte lägga pengar i hög, vilket gör det svårt att samla eget kapital för nyinvesteringar av t.ex. inköp av nya bryggor eller andra stora projekt.  Genom att vara ansluten till Svenska Båtunionen kan även en ideell förening få tillgång till banklån genom Svenska Båtunionens samarbetspartner Swedbank.

Behöver klubben finansiering för en stor investering?

Svenska Båtunionen tillsammans med Swedbank erbjuder medlemsklubbarna hjälp med lån till anläggningar. Vi benämner detta båtklubbspaketet.

Var ansöker vi om lånet?
Ni ansöker om båtklubbslånet hos ert båtförbund. Här hittar du en checklista för att få med allt vid ansökan.

Exempel/mall för likviditetsbudget hittar du här.

Till vilket ändamål kan vi låna pengar?

Båtklubbslånet är till för investeringar i anläggningar, ex. klubbhus, bryggor mm. Det är inte möjligt att ta lån för drift.

Vilken säkerhet erfordras?

Svenska Båtunionen går i borgen för lånet vilket innebär att ingen säkerhet i övrigt behövs. Däremot kan det löna sig att lämna eventuella tillgångar som mark eller dylikt som säkerhet för att få mer fördelaktiga villkor. Detta måste vara godkänt av ett medlemsmöte i klubben.

Hur lång är återbetalningstiden?

Lånet skall normalt betalas tillbaka på tio år, men det kan variera beroende av lånets storlek, typ av investering etc.

Ladda ner mer information om båtklubbspaketet och båtklubbslån via Swedbank här