Adressändring

Info för båtklubbsmedlemmar

När du som båtklubbsmedlem adressändrar vänder du dig till din båtklubb. Varje båtklubb har ett eget medlemsregister, och i många fall en registeransvarig, som ansvarar för att uppgifterna i registret ska vara korrekta och uppdaterade.

Info för båtklubbsfunktionärer och båtförbund

SBU uppmanar också alla båtklubbar att ha en registeransvarig i klubben eller i förbunden som medlemmarna kan vända sig till när någon exempelvis flyttat eller avlidit.

Vi på SBU kansli uppmanar också alla båtklubbsstyrelser och förbundsstyrelser att uppdatera sitt register senast två veckor innan varje nytt nummer av Båtliv så att tidningarna skickas till rätt adresser. På så sätt får vi nöjdare båtklubbsmedlemmar och mindre administration både för SBU kansli och för de berörda klubbarna.

Info för alla SBU-anslutna

Tänk på att även mailadresser bör uppdateras, då kan du som båtklubbsmedlem ta del av Båtlivs nyhetsbrev och alla funktionärer i båtklubbar får även ett nyhetsbrev med matnyttig information från Svenska Båtunionen.
Här hittar du utgivningsplan och ytterligare information och tips om registerhantering